English
יום ראשון ד שבט התשפא 17.01.2021

אודות מפגש

אודות מפגש

מפגש הוקם לפני כ- 20 שנה במטרה לקדם ולשפר תפקודם של ילדים על-ידי טיפולים שונים מתוך דגש על יחס אישי לכל הורה ומטופל.

שיתוף פעולה פורה בין הגורמים השונים סיע לפיתוח המקום. לאחר שנים של פעילות במבנה צר וקטן, זכינו לעבור בשנת 2009 למבנה חדש – רחב ידיים מרשים ואיכותי בציוד הטיפולי שבו. להקמת המבנה סייעו תרומות מ- ONE ISRAEL FUND בתרומתו של בנימין קסטנבאום אשר תרם את מתנות הבר מצווה שלו למפגש וכן הפדרציה האירנית אמריקאנית, יהודית של ניו-יורק. כמו כן נעזרנו בתרומות מ"קרן שילה לילדי ישראל". המוסד לביטוח לאומי - ע"י הקרן לפיתוח שרותים לנכים - נטל חלק משמעותי ונכבד בבניה וכן השתתפה המועצה האזורית מטה בנימין.

במפגש מתקיימים טיפולים של משרד החינוך עבור גני שפה ובתי ספר בסביבה וכן טיפולי קופות חולים (כללית/לאומית/מאוחדת/מכבי) המסבסדות את הטיפולים באופן משמעותי.

בשנים האחרונות התפתח התחום הרגשי בתחומים שונים כמו ריפוי רגשי בתנועה, באומנות, במוסיקה ובבעלי חיים. טיפולים אלו מסובסדים על-ידי "קרן שילה לילדי ישראל" המסייעת גם ברכישת ציוד לטיפולים ומלווה את מפגש לאורך כל הדרך.

טיפול יחודי באזורנו - סנוזלן במפגש המיועד לטיפול תחושתי ורגשי.

חדר הסנוזלן נבנה בתרומתם הנדיבה של האחים ניסים ודוד שרם לזכר הוריהם.


  IMK - הקמת אתרים