English
יום חמישי י כסלו התשפא 26.11.2020

פסיכודרמה

 

פסיכודרמה - פירוש: "דבר הנעשה בעזרת הנפש."

 

הטיפול הפסיכודרמטי עוסק בהבאת התחושות, הרגשות והמילים המבטאות אותן לידי מעשה והדגמה בחדר הטיפול על ידי שימוש בכלים הבאים מעולם התיאטרון כגון כיסא ריק, משחקי תפקידים ועוד.

 

הפסיכודרמה גם משתמשת במגוון האמצעים העומדים ברשות האדם כגון קולו, גופו, יכולת התנועה שלו, דיבורו וכו' היא מעצימה אותם, גורמת לו לבטא אותם מחוצה לו ובכך מביאה לשחרור, ספונטניות, יצירתיות, התבוננות פנימית, העצמה ומכאן לביטחון עצמי, לשינוי ולריפוי.


  IMK - הקמת אתרים