English
יום חמישי י כסלו התשפא 26.11.2020

טיפול זוגי

 

"אי אפשר לאיש בלא אישה ואי אפשר לאישה בלא איש ואי אפשר לשניהם בלא שכינה" (ירושלמי, ברכות, סב, ב)

זוגיות טובה איננה מותרות, היא צורך חיוני לאדם. זוגיות טובה חשובה לבריאות הנפשית והגופנית של האדם והיא מאפשרת לכל אחד מבני הזוג להפיק את המיטב מעצמו. אך כמו כל דבר טוב היא זקוקה להשקעה ולמזון מתאים על מנת לפרוח. מזון זה מורכב מאהבה, תקשורת בריאה, הערכה, כבוד ואמון הדדיים.

זוגות רבים חווים משברים זוגיים בתקופות שונות של חיי הנישואין. המשבר יכול להופיע בתקופת מעבר בחיי המשפחה כגון לידה או סביב אתגרים שונים שהמשפחה מתמודדת איתן. במקרים אחרים דוקא השיגרה היא שפוגעת בזוגיות ובני הזוג חשים כי הם אינם מהווים מקור תמיכה משמעותי האחד עבור השני.

טיפול זוגי הוא ענף בפסיכולוגיה אפשר פותח ונחקר במשך עשרות שנים על ידי חוקרים ומטפלים ברחבי העולם. מחקרים עדכניים מצאו כי מרבית הזוגות שפנו לטיפול זוגי דיווחו על שיפור באיכות הקשר הזוגי. טיפול זוגי מתאים לכל זוג בכל גיל ובכל תקופה בחיי הנישואין.

 

כמה זמן נמשך טיפול זוגי?

מרבית הטיפולים הזוגיים הם טיפולים קצרי מועד, בין עשר לעשרים פגישות. כאשר המטרה הטיפולית ממוקדת, למשל בהתייעצות בנוגע להחלטה על נישואין, ניתן לסכם מראש על כמות המפגשים ולעיתים ניתן להסתפק בשלושה עד ששה מפגשים. במקרים אחרים הטיפול יהיה ארוך יותר, לעיתים שנה ואף יותר, למשל במקרים של קונפליקט שנמשך שנים רבות או משבר קשה הקשור בבגידה. לעיתים אין טעם בהמשך הטיפול, למשל כאשר המוטיבציה של בני הזוג לחולל שינוי נמוכה מאוד. בכל מקרה, משך הטיפול נקבע לכל זוג לפי צרכיו תוך שיח מתמיד בין המטפל לבני הזוג.

 

מה עושים אם רק אחד מבני הזוג מעוניין בטיפול?

ברור כי טיפול זוגי יעיל יותר כאשר שני בני הזוג רוצים בטיפול ושותפים בו. עם זאת, ניתן לערוך טיפול זוגי גם כאשר רק אחד מבני הזוג נוכח בטיפול. טיפול כזה אינו זהה לטיפול פסיכולוגי פרטני רגיל מאחר והוא רואה את הזוגיות כמוקד ואת שיפור איכותה כמטרה טיפולית. הניסיון מראה כי לעיתים קרובות מצליח המטפל עם הזמן לשלב גם את בן הזוג השני בטיפול. הדבר נכון גם כאשר בן הזוג השני מסכים להגיע לטיפול בעל כרחו. אמנם טיפול מוצלח דורש מוטיבציה, אך גם כאן הניסיון מראה כי במקרים רבים המוטיבציה לטיפול עולה עם התקדמות הטיפול.

 

עלון בנושא טהרת המשפחה וזוגיות


  IMK - הקמת אתרים