English
יום חמישי י כסלו התשפא 26.11.2020

טיפול משפחתי

 

הנחת היסוד של הטיפול המשפחתי היא שהמשפחה מהווה את מקור התמיכה המשמעותי ביותר עבור האדם ולכן שינוי לטובה בתפקוד המשפחה יוביל לשיפור בתפקוד ובאיכות החיים של כל אחד מחבריה. עם זאת, לצד היותה מקור תמיכה עבור הפרט, היא עשויה להיות גם מקור מתח ודחק. קיים קשר ברור בין התנהגות הפרט (למשל: אחד הילדים) לבין האטמוספירה המשפחתית. ניתן לראות, למשל, שינוי בהתנהגות הילדים בבית הספר כאשר המשפחה מתמודדת עם משבר.

טיפול משפחתי מגייס את כל המשפחה לטיפול בבעיות שמכבידות על חברי המשפחה ואשר עשויות להיות מושפעות לטובה עם שינוי בדפוסי התקשורת ויחסי הגומלין בתוך המשפחה. על פי רוב מדובר בטיפול קצר מועד אשר ממוקד במטרה טיפולית המוגדרת על ידי המשפחה והמטפל.

בטיפול פרטני הדגש ניתן למתחולל בנפשו של האדם פנימה, למכלול רגשותיו תחושותיו ומחשבותיו ופחות דגש מושם על יחסי הגומלין בין האדם לבין משפחתו. בטיפול משפחתי לעומת זאת, הדגש ניתן למערכת היחסים של האדם עם משפחתו לצד התייחסות לעולמו הפנימי של כל אחד מבני המשפחה. הטיפול המשפחתי מאפשר להרחיב את המבט על האדם אל מעבר לעולמו הפנימי הסובייקטיבי.

טיפול משפחתי מותאם לכל משפחה באופן ספציפי. בטיפולים מסויימים הדגש יינתן על מפגש עם כל בני המשפחה ובטיפולים אחרים רק חלק מבני המשפחה יקחו חלק בטיפול. לעיתים קרובות הרכב המשתתפים משתנה מפגישה לפגישה. טיפול משפחתי יכול להיעשות גם כאשר אחד מבני המשפחה לא נוטל בו חלק פעיל כלל, למשל, הורים יכולים להגיע לטיפול הנוגע לבעיות של מתבגר גם אם הוא מסרב להגיע.

רוב הבעיות שבעטיין פונה האדם לטיפול פרטני מתאימות גם לטיפול משפחתי. גם כאשר הבעיה הינה בעיה פרטית של אחד מחברי המשפחה, ניתן וחשוב לגייס את המשפחה כולה לסייע לו בהתמודדות. הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר בילד אשר מחובר באופן טבעי למשפחתו בקשרים חזקים עד כדי תלות.

טיפול משפחתי הינו מערכתי, כלומר, במידה והמשפחה מעוניינת בכך, המטפל יהיה בקשר עם גורמי חוץ כדוגמת המחנכת או היועצת, יקבל מהן מידע משמעותי אודות הילד ואף ידריך אותן על פי הצורך.

טיפול משפחתי מתאים במקרה של קשיים של ילדים ובני נוער, למשל, קשיים חברתיים, חרדות, הפרעות קשב וריכוז או קשיי למידה, מריבות בין האחים, גילויי אלימות, קושי בהצבת וקבלת גבולות וכד'.

ניתן להיעזר בטיפול משפחתי בליווי ויעוץ בזמני שינוי ומעבר, למשל, בזמן לידה או נישואין של אחד הילדים, לקראת יציאה לישיבה תיכונית או אולפנה, פרישה מהעבודה ועוד. טיפול משפחתי עשוי להיות משמעותי במיוחד במצבי משבר משפחתיים הנובעים ממעבר דירה, גירושין, משבר כלכלי, מחלה, מוות, פגיעה מינית ובהתארגנות מחדש של המשפחה לאחר נישואין שניים.

 


  IMK - הקמת אתרים