English
יום ראשון ד שבט התשפא 17.01.2021

טיפול רגשי באומנות

מהי תרפיה באומנות?

תרפיה באומנות הנה טיפול רגשי באמצעות שימוש בחומרים אומנותיים ובאמצעות העשייה היצירתית. עשייה יצירתית זו מאפשרת ביטוי של רובד נפשי עמוק ולעיתים נסתר.

המטרה בטיפול היא הרחבת אפשרויות הביטוי הרגשי, חשיפה לעולם פנימי והבנה טובה יותר של המטופל את עצמו.

החלק היצירתי באדם הוא החלק הבריא, חיבור עם היצירתיות מאפשר חשיפה של כוחות חיוביים פנימיים, התמקדות בהם וגיוסם לחיזוק המערכת הרגשית ולהתמודדות עם קשיים.

 

שפת האומנות הינה שפה אישית שבה נוצרים דימויים אינדיבידואלים המשקפים את עולמו הפנימי של המטופל, התבוננות ביצירה מאפשרת למטופל להיפגש באופן חזותי עם היצירה, לתת לה שם ולספר על התכנים העולים אצלו מתוך ההתבוננות.

 

הטיפול מיועד לכל אדם בין אם עסק באומנות ובין אם לא.

מכתב תודה ממטופלת

 


  IMK - הקמת אתרים