English
יום ראשון ד שבט התשפא 17.01.2021

מידע לתחילת תהליך

מידע לאבחון ולטיפולים התפתחותיים לפי קופת חולים

כללית

 

לאומית

 

מאוחדת

 

מכבי

 

 

נהלים:

  • מומלץ: רופא התפתחותי יבצע בדיקה ראשונה וכן בדיקות מעקב- יש להעביר את סיכום הבדיקה למפגש.
  • טיפולים: יש להביא מס' התחייבויות מראש ע"מ להתחיל טיפולים. 4 מראש לכל חודש.
  • אישורים: יש לברר בקופת חולים לפני תחילת הטיפולים מהו מספר הטיפולי המאושרים בסך הכל ולהודיע לנו!
  • חובה: אין אבחון וטיפולים ללא התחייבויות מראש!!!
  • במידת הצורך תוגש בקשה להמשך טיפול ע"י המטפלת בתחום הרלוונטי - הקופה מחליטה אם לאשר או לא. באחריות ההורים להודיענו.

אנא חתמו על החוזה והחזירו למפגש לפני תחילת הטיפולים:

 

חוזה לטיפולים התפתחותיים

 

אנא מלאו את הפרטים האישיים בקישור הבא:

 

טופס הרשמה לתחילת טיפול במפגש


  IMK - הקמת אתרים