English
יום שבת יח אב התשפ 08.08.2020

חדש! עלון אזורי בנושא טהרת המשפחה וזוגיות שנכתב ע"י מטפלים מצוות מפגש

קראו עוד

חדש! עלון בנושא טהרת המשפחה וזוגיות שנכתב ע"י מטפלים מצוות מפגש

קראו עוד

קבוצות פנד"ה - לוויסות רגשי

קבוצת פנד"ה לויסות רגשי- כי ילדים מווסתים הם ילדים שמחים יותר!פרטים במודעה המצורפת. http://www.mifgash-shilo.org.il/nihul/edit_submenu_page.php?id=80

קראו עוד

חדש במפגש

קראו עוד

בקרוב! תכנית סדנאות להורים ולצוותי מעונות

תראפיות רגשיות עד גיל 15 דרך התחייבויות מרוב קופ"ח

נפתחה שלוחה של מפגש בעלי!

טיפולים התפתחותיים ורגשיים מתקיימים בישוב עלי דרך מפגש. התעדכנו בפרסומים!

סדנאות למבוגרים ולנוער -

קראו עוד

מידע לאבחון וטיפולים התפתחותיים - קופ"ח לאומית

 

פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וריפוי בדיבור:

א.  מילוי טפסים של קופת חולים  לקבלת אישור לאבחון - לאחר צילום הטפסים 

      המלאים של הקופה יש להשאיר עותק במפג"ש, ואת המקור להעביר לקופה.

ב.  יצירת קשר עם קופ"ח לברור האם התקבל אישור לאבחון.

ג.   במידה ויש אישור לאבחון יש להוציא התחייבות ולהגישה למפג"ש (ביחד עם 

     הטפסים שהועברו לקופה).

ד.  קביעת תור לאבחון במפג"ש.

ה.  לאחר ביצוע האבחון הוא ישלח לקופ"ח ולהורים. ההורים צריכים להיות במעקב

     מול  הקופה - ולהודיע לנו האם אושרו טיפולים וכמה.

ו.   רישום ברשימת ההמתנה במפג"ש -  אנו נחזור אליכם כשיתפנה מקום לתחילת הטיפול.

 

חזרה


  IMK - הקמת אתרים