English
יום שבת יח אב התשפ 08.08.2020

חדש! עלון אזורי בנושא טהרת המשפחה וזוגיות שנכתב ע"י מטפלים מצוות מפגש

קראו עוד

חדש! עלון בנושא טהרת המשפחה וזוגיות שנכתב ע"י מטפלים מצוות מפגש

קראו עוד

קבוצות פנד"ה - לוויסות רגשי

קבוצת פנד"ה לויסות רגשי- כי ילדים מווסתים הם ילדים שמחים יותר!פרטים במודעה המצורפת. http://www.mifgash-shilo.org.il/nihul/edit_submenu_page.php?id=80

קראו עוד

חדש במפגש

קראו עוד

בקרוב! תכנית סדנאות להורים ולצוותי מעונות

תראפיות רגשיות עד גיל 15 דרך התחייבויות מרוב קופ"ח

נפתחה שלוחה של מפגש בעלי!

טיפולים התפתחותיים ורגשיים מתקיימים בישוב עלי דרך מפגש. התעדכנו בפרסומים!

סדנאות למבוגרים ולנוער -

קראו עוד

קשיים נוספים שיש לשים לב אליהם:

תקשורת:

 • הילד אינו יוצר קשר עין או יוצר קשר עין לא יציב.
 • הילד מתקשה ליצור קשרים חברתיים,  משחק הרבה לבד.
 • הילד אינו מבין סיטואציות חברתיות.

 

דרכים ליצירת סביבה שפתית תומכת בכיתה:

 • בפניה אל התלמיד (בע"פ או בכתב):
 • פירוק רצף הוראות לחלקים
 • פישוט שאלות בעלות מבנה תחבירי מורכב
 • הסבר מילות קישור ע"פ משמעותן וחלוקה לקבוצות משמעות
 • לילד המתקשה בשליפת מילה – מתן אפשרות לתיאור או הגדרה,מתן רמז פונולוגי

 

 

הטרמת נושא - להציג לפני הילד את החומר שילמד בשיעור ע"מ שכשישמע את החומר בשיעור הוא "יתלבש" על משהו מוכר

 

יצירת מילון של מילים ומושגים חדשים שהילד לומד.

 

בלימוד מילים חדשות יש להקפיד על:

 • מגוון היחשפויות
 • קישור עם מילים מוכרות
 • מעורבות פעילה בלמידה
 • עיבוד מעמיק
 • לימוד אסטרטגיות לרכישת מילים חדשות ולהבנת משמעותן.

לחזרה


  IMK - הקמת אתרים