English
יום שבת יח אב התשפ 08.08.2020

חדש! עלון אזורי בנושא טהרת המשפחה וזוגיות שנכתב ע"י מטפלים מצוות מפגש

קראו עוד

חדש! עלון בנושא טהרת המשפחה וזוגיות שנכתב ע"י מטפלים מצוות מפגש

קראו עוד

קבוצות פנד"ה - לוויסות רגשי

קבוצת פנד"ה לויסות רגשי- כי ילדים מווסתים הם ילדים שמחים יותר!פרטים במודעה המצורפת. http://www.mifgash-shilo.org.il/nihul/edit_submenu_page.php?id=80

קראו עוד

חדש במפגש

קראו עוד

בקרוב! תכנית סדנאות להורים ולצוותי מעונות

תראפיות רגשיות עד גיל 15 דרך התחייבויות מרוב קופ"ח

נפתחה שלוחה של מפגש בעלי!

טיפולים התפתחותיים ורגשיים מתקיימים בישוב עלי דרך מפגש. התעדכנו בפרסומים!

סדנאות למבוגרים ולנוער -

קראו עוד

מאפיינים של ילד לקוי שפה בביה"ס

 • אוצר מילים מצומצם
 • קשיים בשליפת מילים
 • תחביר פשוט
 • קושי בהבנה ובשימוש במילים קשות
 • צורות דקדוקיות משובשות
 • ארגון לא יעיל של המסר בע"פ ובכתב
 • קושי בהבנת הוראות מורכבות וארוכות
 • קושי בהבנה ובשימוש במילות שאלה מדוייקות
 • זיכרון שמיעתי קצר
 • קשיים ברכישת הקריאה על רקע מודעות פונולוגית נמוכה
 • קשיים בהבנת הנקרא

לחזרה


  IMK - הקמת אתרים